Usługi

Wytwarzanie oprogramowania wymaga kompleksowego podejścia do realizowanego projektu. Potrafimy stworzyć produkt od pomysłu, analizy po implementację, wdrożenie i utrzymanie. W zależności od wymagań klienta oraz potrzeb projektu, dopasowujemy metodologię pracy

Analiza

W naszych projektach, analiza jest na stałe wpisana w codzienne kontakty z klientem. Dzięki ścisłej współpracy, możliwe jest korygowanie kierunku rozwoju projektu

Projektowanie

Wszystkie decyzje projektowe opieramy na doświadczeniu z innych projektów. Podczas projektowania dobierane są technologie oraz opracowywana architektura

Implementacja

Implementacja systemu wymaga specjalistycznej wiedzy. Szeroki wachlarz kompetencji naszego zespołu, zapewnia możliwość dostarczania oprogramowania zgodnego z wymaganiami projektu

Testowanie

W naszych projektach testy zaczynają się w momencie rozpoczęcia ich realizacji. Wykonywane są zarówno testy funkcjonalne jak i wydajnościowe

Wdrożenie

Wdrożenie systemu jest etapem, który sprawia najwięcej satysfakcji. Na tym etapie opracowywane są procedury wdrożenia, realizowane są szkolenia użytkowników oraz wsparcie po-wdrożeniowe

Utrzymanie

Stała kontrola wdrożonego systemu umożliwia wczesną identyfikację usterek i szybką ich eliminację oraz wprowadzanie zmian i rozbudowę systemu na życzenie klienta

O nas

W budowie

Technologie

Win Forms
DexExpress
Entity Framework
MVC
Web Services
Windows Services

Kontakt

Porozmawiajmy o Twoim projekcie